Бакарни цевки FBC

Благодарејќи на своите физички и механички карактеристики (пластичност, свитливост, висок степен на термичка спроводливост, отпорност на притисок), кои не се менуваат со текот на времето, бакарните цевки имаат широка примена во инсталационите системи за водоснабдување гас, греење, ладилни постројки и уреди.Водоводните системи од бакарни цевки поднесуваат повеќе циклуси на потполно замрзнување и одмрзнување на водата без оштетувања (без промена на својствата на цевките). Тие многу лесно и сигурно се монтираат (можат да се виткаат и обликуваат рачно или со помош на алат, во ладна или топла состојба), отпорни се на корозија и имаат долг век на траење.

Пречник: Ø15 ÷ Ø35 mm

Категорија: Product ID: 390