Развој на термопластичен композитен резервоар со голем отвор

Во тек е реализација на проектот „Развој на термопластичен композитен резервоар со голем отвор, за индустријата за греење, ладење, вентилација и климатизација“ подржан од Фондот за Иновации и Технолошки Развој. Целта на овој проект е крајниот...

Повеќе