Развој на термопластичен композитен резервоар со голем отвор

Развој на термопластичен композитен резервоар со голем отвор

Во тек е реализација на проектот „Развој на термопластичен композитен резервоар со голем отвор, за индустријата за греење, ладење, вентилација и климатизација“ подржан од Фондот за Иновации и Технолошки Развој. Целта на овој проект е крајниот производ,  иновативниот резервоар, примарно да се употреби за производство на 900 литарски централен бафер/бојлер, производ со висока енергетска ефикасност (заштеда на енергија до 60%) и следствено на тоа – висок пазарен потенцијал, со што Еуротерм Д.О.О. сериозно ја зголемува палетата на еколошки производи, кои придонесуваат во заштитата на животната средина.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *