Композитни експанзиони садови за системи за греење

 • Експанзионен сад за системи за централно греење
 • Одобрено во согласност со упатствата за опрема под притисок 2014/68/EU
 • Гасна комора под притисок
 • Заменлива мембрана
 • Димензиите на горните и долните спојки може да се променат на барање
 • “Flow-through” опцијата е достапна на барање
 • Со навојна врска, изработена од челик отпорен на корозија
Категорија: Ознака: Product ID: 1221

Опис

Експанзионите садови од пластичен композитен тип се дизајнирани на начинот на кој водата се шири во внатрешноста на мембраната без контакт со ѕидовите на садот. Помеѓу мембраната и садот има и воздушен простор кој делува како топлински изолатор. Може да се дизајнира во проточен, “flow-through” тип на барање.

 • До 60% помали загуби на топлина во споредба со типовите со дијафрагма, заради минимизираната површина на контакт меѓу топлата вода и садот
 • Мали загуби на топлина заради минималното заробено количество на топла вода
 • Мали загуби на топлина поради топлинска инерција на пластичниот композитен резервоар
 • Без мирувачка топла вода – спречување на контаминација
 • Без одржување
 • Неограничена примена за инсталација; може да се монтира во влажна средина, во близина на море, во подруми, индустриски простор
 • Издржливата бутил мембрана не дозволува наталожување на хранливи материи клучни за формирање на биофилмови
 • Продолжен век на траење на мембраната. Помалото издолжување на мембраната обезбедува помал стрес за време на работата

Постигнати придобивки за крајните корисници

 • Ниска сметка за енергија
 • Минимизирани трошоци за одржување
 • Ефикасни перформанси на системот
 • Чиста и безбедна свежа вода
 • Превенција од легионела и други бактерии
 • Високо сигурен систем за греење
 • Непречено и безбедно работење

Технички карактеристики

Проспект