Бојлер и загревач на вода UniQube SQ-BPW

  • Индиректно проточно загревање на хигиенски исправна вода за домашна употреба
  • Проточен изменувач од флексибилно наребрено црево од не’рѓосувачки челик Inox 316L
  • Единица за стратификација (раслојување) на топлината
  • Хидрауличен сепаратор помеѓу кругот на изворот на топлина и кругот на потрошувачите на топлина
  • Акумулатор на топлина
  • Опремен со 3 чаури за сензори
  • Висока класа на незапалива полиуретанска изолација во согласност со DIN 4102 класа B2
  • Горната и долната фланша се демонтажни и може да се модифицира во било кој друг тип на бојлер/резервоар
Категории: , Product ID: 368

Технички карактеристики

Проспект

Упатство

Производство на санитарна топла вода

Сертификати

Посветеноста на нашиот тим допринесе за имплементација на стандардите за квалитет ISO 9001:2008 и TUV Hessen