Циркулациона пумпа DAB VA

Циркулациона пумпа со воден ротор со навојна врска (1” или 5/4”) за циркулација на топла вода во домашни системи на централно греење и климатизациони системи, од типот на отворен или затворен систем под притисок.

Категорија: Product ID: 345

Опис

 • Опсег на работа: од 0,5 до 3,6 m3/h со потисок до 6 метри
 • Температурен опсег: од -10°C до +110°C
 • Течност: чиста, без честички и минерални масла, да не е густа, хемиски неутрална, слична на карактеристиките на водата (макс. 30% гликол)
 • Максимален работен притисок: 10 bar (1000 kPa)
 • Минимален всисен притисок: види во приложените табели од Технички податоци
 • Избор на три степени на брзина
 • Монтажа: со хоризонтално оска на моторот на испусната или повратната цевка, со всисниот приклучок што е можно поблизу до експанзиониот сад, над максималното ниво на котелот и што е можно подалеку од било какви кривини, колена или разгранувања на цевниот систем за да се избегне турбуленција на водата и создавање на бучава
 • Ниво на заштита: IP44
 • Класа на изолација: F
 • Заштитен прстен на кабелот: PG11
 • Приклучок на електрична мрежа: стандарден моно-фазен 230 V / 50 Hz

Технички карактеристики

Технички податоци – DAB VA

Упатство – DAB VA

Споредба со конкурентни пумпи