Електротермички актуатор ITAP 891M

 • Нормално затворен, on/off работа
 • Напон за напојување: 230V
 • Потрошувачка на енергија: 1W
 • Температурен работен опсег: 0 ÷ 60°C
 • Максимален диференцијален притисок: 1,5 bar
 • Должина на напојувачки кабел: 1 m
 • Ниво на заштита: IP54
 • Достапен со 2 кабли или 4 кабли со помошен микро-прекинувач
 • Капацитет на помошниот приклучок: 300 mA
 • СЕ ознака
 • Функција на “прво отворање“ > 6 min
 • Време на отворање/затворање ~ 3,5 min
Категорија: Product ID: 406