Полиетиленско црево Interplast Como со антиоксигенска бариера

Флексибилна цевка Ø16 x 2,0 – погодна за високи температури, со оксигенска бариера за заштита на металните делови од инсталацијата. Произведена е според сите Европски спецификации и сертифицирана од најголемите Европски и Американски институти.

Цевките содржат специјално развиен адитив кој ја удвојува термичката спроводливост на цевките.

Категорија: Product ID: 330

Опис

Флексибилна цевка Ø16 x 2,0 – погодна за високи температури, со оксигенска бариера за заштита на металните делови од инсталацијата. Произведена е според сите Европски спецификации и сертифицирана од најголемите Европски и Американски институти.

Цевките содржат специјално развиен адитив кој ја удвојува термичката спроводливост на цевките.

Во споредба со другите стандардни цевки, оваа нова цевка има:

  • Зголемена механичка издржливост
  • Зголемена флексибилност од околу 10%
  • Оптимална хомогенизација на материјалот
  • Појавата на инертност е намалена при старт на системот
  • Поекономична работа на системот поради удвоената термичка спроводливост на цевките