Котел на пелети Радијатор Compact 25

Compact 25 е наменет за согорување на дрвени пелети со пречник од 6 или 8mm и должина од 25mm. Пелетот мора да одговара на стандардот ONORM M 7135.

Номиналната моќност на Compact 25 според стандардот EN303-5 е 22,51kW.

Во склоп на котелот се инсталирани и соодветна циркулациона пумпа и експанзионен сад од 10l. Котелот се испорачува и со механички сигурносни и обезвоздушувачки вентили. Поседува и изменувач за вградување на вентил за термичко осигурување со отекување.

Има и можност за вградување на Wi-Fi модем за безжично управување на согорувањето по пат на апликација за паметен телефон.

  

Категории: , Product ID: 127

Опис

Compact 25 е наменет за согорување на дрвени пелети со пречник од 6 или 8mm и должина од 25mm. Пелетот мора да одговара на стандардот ONORM M 7135.

Compact 25 се инсталира во котларница или во други простории, со тоа што има предност каде што се потребни покомпактни димензии. Вкупната ширина е 870mm, а со лесна демонтажа може да се претвори во два дела, котелски со ширина од 580mm и силос со ширина од 290mm.

Се поврзува на класичен оџак со минимален пречник од 130mm. Оџакот мора да ги задоволува и останатите стандарди како кај класичните котли.

Номиналната моќност на Compact 25 според стандардот EN303-5 е 22,51kW.

Во склоп на котелот се инсталирани и соодветна циркулациона пумпа и експанзионен сад од 10l. Котелот се испорачува и со механички сигурносни и обезвоздушувачки вентили. Поседува и изменувач за вградување на вентил за термичко осигурување со отекување.

Согорувањето на пелетите се врши по принципот на насипно ложиште. Целиот процес е воден од автоматика која дозволува избор на еден од пет нивоа на моќност. Можно е приклучување на собен термостат кој може да се програмира за циклуси на работа и мирување за 7 дена.

Има и можност за вградување на Wi-Fi модем за безжично управување на согорувањето по пат на апликација за паметен телефон.

  

Технички карактеристики

Проспект – Radijator Compact 25

Упатство – Radijator Compact 25

Видео