Котел на пелети Радијатор UNI 20/25 PLUS

Компактен котел на пелети кај кого во мали димензии е спакувано многу опрема.

Номинална моќност од 20kW и 25kW.

Во склоп на UNI 20/25 PLUS инсталирани се:

 • циркулациона пумпа
 • експанзионен сад од 10l
 • вентил за обезвоздушување
 • механички сигурносен термостат
 • пресостат на димни гасови
 • опрема за полуавтоматско чистење
Категории: , Product ID: 1074

Опис

Компактен котел на пелети кај кого во мали димензии е спакувано многу опрема.

Во склоп на UNI 20/25 PLUS инсталирани се:

 • циркулациона пумпа
 • експанзионен сад од 10l
 • вентил за обезвоздушување
 • механички сигурносен термостат
 • пресостат на димни гасови
 • опрема за полуавтоматско чистење

Доволно е мал за да го собере дури и во помошните простории на станбените и деловните објекти.

Насипното ложиште и автоматското управување со процесот на согорување, кое овозможува повеќестепено одредување на моќноста, ќе ви помогнат во намерата на најдобар начин да ги користете своите ресурси и долгорочно да остварувате значајни заштеди.

Номиналната моќност од 20kW и 25kW прават идеален избор за загревање на мали објекти во кои не е возможно дополнително инсталирање на неопходната и додатната опрема, и каде е неопходно со инсталирањето на котелот да се обезбеди сигурна работа и загревање.

Доколку квалитетот на овој котел го дополните со избор на квалитетен пелет, ќе имате многу сигурно загревање со висок степен на искористување на огревот и едноставно одржување.

Технички карактеристики

Упатство – Radijator UNI 20 PLUS

Упатство – Radijator UNI 25 PLUS