Акумулатор на топла вода со хидрауличен сепаратор UniQube SQ-BP

  • Единица за стратификација (раслојување) на топлината
  • Хидрауличен сепаратор помеѓу кругот на изворот на топлина и кругот на потрошувачите на топлина
  • Акумулатор на топлина
  • Опремен со 2 чаури за сензори
  • Висока класа на незапалива полиуретанска изолација во согласност со DIN 4102 класа B2
  • Горната и долната фланша се демонтажни и може да се модифицира во било кој друг тип на бојлер/резервоар
Категории: , Product ID: 379

Технички карактеристики

Проспект

Упатство


Сертификати