Котел на цврсто гориво Радијатор FK

Оваа конструкција има ложиште со т.н. горно согорување, наменето за согорување на сите видови јаглен, пелети и сите видови на биомаса.

Главни карактеристики:

  • Многу голем степен на искористеност (близу 90%) овозможен со целосното согорување кое го обезбедува вентилаторот
  • Посебно погоден за сите видови јаглен, пелети и биомаса
  • Побрзо постигнување на работната температура заради работењето на вентилаторот; речиси невозможно е да дојде до гасење на огнот во текот на работата
  • Едно полнење со огрев е доволно за целодневно греење, а во поволни услови и повеќе од тоа
Категории: , Product ID: 65

Опис

Оваа конструкција има ложиште со т.н. горно согорување, наменето за согорување на сите видови јаглен, пелети и сите видови на биомаса.

Основен фактор на согорувањето е принудна промаја предизвикана од центрифугален вентилатор. Тој е сместен на задната страна, но примарниот воздух со канали се доведува напред, под решетката за ложење. Исто така на горната врата постојат доводи за секундарен воздух кои освен функцијата на согорување спречуваат појава на чад.

Главни карактеристики:

  • Многу голем степен на искористеност (близу 90%) овозможен со целосното согорување кое го обезбедува вентилаторот
  • Посебно погоден за сите видови јаглен, пелети и биомаса
  • Побрзо постигнување на работната температура заради работењето на вентилаторот; речиси невозможно е да дојде до гасење на огнот во текот на работата
  • Едно полнење со огрев е доволно за целодневно греење, а во поволни услови и повеќе од тоа

Технички карактеристики

Проспект – Radijator FK

Упатство – Radijator FK