Комбиниран бојлер UniQube Drain Back SQ-BPSW

 • Компактен Drain Back резервоар од 40 литри
 • Поголемо искористување на сончевата енергија, со поврзување на поголем број на соларни колектори
 • Соларна поддршка на системот за централно греење
 • Заштита од прегревање и замрзнување на соларниот круг
 • Поефтина инсталација – нема потреба од експанзионен сад и пропратна арматура
 • Индиректно проточно загревање на хигиенски исправна вода за домашна употреба
 • Проточен изменувач од флексибилно наребрено црево од не’рѓосувачки челик Inox 316L
 • Соларен изменувач од флексибилно наребрено црево од не’рѓосувачки челик
 • Единица за стратификација (раслојување) на топлината
 • Хидрауличен сепаратор помеѓу кругот на изворот на топлина и кругот на потрошувачите на топлина
 • Опремен со 4 чаури за сензори
 • Висока класа на незапалива полиуретанска изолација во согласност со DIN 4102 класа B2
Категории: , Product ID: 945

Технички карактеристики

Проспект

Упатство


Сертификати