Фенкојлер AERMEC FCZ P

  • За каналска инсталација
  • Капацитет на ладење: 1 ÷ 6,81 kW
  • Капацитет на загревање: 2,4 ÷ 15,52 kW
  • Ладење и греење
  • Управување со допир (touch, опционално)
  • Мрежно работење (опционално)
  • Компатибилно со VMF системот (Variable Multi Flow, додатно)
  • За 2- и 4- цевен систем
Категории: , Product ID: 286