Топлинска пумпа AERMEC HMG

 • Реверзибилна топлинска пумпа воздух/вода
 • Наменет за средно-големи потреби во станбени и деловни објекти
 • Надворешна инсталација
 • Производство на топла вода до 50°C
 • Режим на греење со надворешни температури до -20°C
 • R32 ладилно средство
Категории: , Product ID: 1261

Опис

HMG е модуларен систем на отворено со топлински пумпи со реверзибилни инвертери за производство на топла и разладена вода. Модуларноста може да биде хомогена или последователна, што овозможува инсталацијата на овие единици да се прилагоди на реалните барања за развој на системот. Инсталираната моќност може да се зголеми со текот на времето на едноставен и исплатлив начин. Дизајниран да ги задоволи потребите од станбен или комерцијален контекст, или индустриски примени. Работи до -20°C надворешна температура на воздухот во зима и до 52°C во лето. Произведува топла вода до 50°C.

 • Капацитет на ладење: 32,00 ÷ 60,00 kW
 • Капацитет на загревање: 35,00 ÷ 65,00 kW
 • R32 како разладен медиум
 • Надворешна инсталација
 • Ладење и греење
 • Инвертер ротирачки компресор
 • Инвертер аксијален вентилатор
 • Цевен изменувач во цилиндар
 • Компатибилно со ModBus протокол
 • Наменет за двоцевен систем

Технички карактеристики

Технички податоци – AERMEC ANK