Топлинска пумпа AERMEC HMI

 • Реверзибилна топлинска пумпа воздух/вода
 • Оптимизиран за греење, надворешна инсталација
 • Ладење / Греење / Производство на вода со висока температура дури и за евентуално производство на санитарна топла вода
 • Производство на топла вода до 60°C
 • Режим на греење со надворешни температури до -25°C
 • R32 ладилно средство
Категории: , Product ID: 1258

Опис

Реверзибилна надворешна топлинска пумпа за системи за климатизација каде што, покрај ладењето на просторијата, потребна е топла вода со висока температура за греење или за производство на топла вода за домаќинство (ако е поврзана со наменските додатоци HBI_WT) на ефикасен и одржлив начин во секоја сезона. HMI е дизајниран да ги задоволи потребите на новите градби и реновирања, заменувајќи или поддржувајќи ги конвенционалните котли. Може да се поврзе со системи за ниски температури како што се подно греење или фенкојлери, како и со потрадиционалните радијатори и е веќе снабден со главните хидраулични компоненти, со што се олеснува конечната инсталација.

 • Капацитет на ладење: 3,00 ÷ 14,50 kW
 • Капацитет на загревање: 4,00 ÷ 15,50 kW
 • R32 како разладен медиум
 • Надворешна инсталација
 • Ладење и греење
 • Санитарна топла вода (DHW)
 • Инвертер спирален компресор
 • Инвертер аксијален вентилатор
 • Плочест изменувач
 • Пумпен сет
 • Компатибилно со ModBus протокол
 • Wi-Fi поврзување
 • Наменет за двоцевен систем

Технички карактеристики

Технички податоци – AERMEC ANK