Клима уред AERMEC MVA

VRF систем со R401A и кондензациона контрола, се состои од 1 до 4 надворешни единици и, зависно од големината и бројот на надворешни единици, 2 до 80 внатрешни единици.

 • Капацитет на ладење: 12,1 ÷ 246 kW
 • Капацитет на загревање: 14 ÷ 276 kW
 • R401A како разладен медиум
 • Ладење и греење
 • Инвертер ротирачки компресор
 • За дво- и тро- цевен систем
Категории: , Product ID: 273

Опис

VRF систем со R401A и кондензациона контрола, се состои од 1 до 4 надворешни единици и, зависно од големината и бројот на надворешни единици, 2 до 80 внатрешни единици, од следните типови:

 • Касета 600х600, 840х840, 910х910 (монтажа во спуштен плафон)
 • Подна – Плафонска инсталација (на ѕид или плафон)
 • Ниско-канална хоризонтална инсталација
 • Конзола (подна инсталација)
 • Ѕидна инсталација

Надворешната единица користи DC инвертер технологијата вентилаторите и компресорите. Компресорите се од спирален тип. Приклучоците за ладење се направени со “Y” споеви (испорачани како задолжителни додатоци). Сите функции се управувани од микропроцесор и сите можат да бидат подесувани со далечинско управување или директно преку панелот на внатрешните единици. Централизирана контрола е исто така можна.

 • Капацитет на ладење: 12,1 ÷ 246 kW
 • Капацитет на загревање: 14 ÷ 276 kW
 • R401A како разладен медиум
 • Ладење и греење
 • Инвертер ротирачки компресор
 • За дво- и тро- цевен систем

Технички карактеристики

Технички податоци – AERMEC MVA