Топлинска пумпа AERMEC ANK

 • Реверзибилна топлинска пумпа воздух/вода
 • Оптимизиран за греење, надворешна инсталација
 • Аксијален вентилатор
 • Спирален компресор
 • Производство на топла вода до 60°C
 • Режим на греење со надворешни температури до -20°C
 • Производство на санитарна топла вода при надворешни температури од -20°C до +42°C
Категории: , Product ID: 259

Опис

Реверзибилна топлинска пумпа наполнета со гас R401A. Има аксијални вентилатори кои обезбедуваат тивко работење на целата машина, спирален компресор со висок учинок и мала потрошувачка на енергија, плочест топлински изменувач и бакарно-алуминиумска намотка. Посебно внимание е посветено на работењето во зима: благодарејќи на одредени технолошки подобрувања, границите на работење се поголеми од оние на традиционалните топлински пумпи. Згора на тоа, ANK може да произведе топла вода за домашна употреба ако е поврзан на додатен геотермален топлински изменувач или систем на целосен поврат на енергијата, така да преставува идеален решение во контекст на домашна или комерцијална употреба. Може да се опреми со хидрофорен сет (на системската страна) вклучувајќи експанзионен сад, сигурносен вентил (на водна страна) и испусен вентил.

 • Капацитет на ладење: 6,76 ÷ 29,2 kW
 • Капацитет на загревање: 8,03 ÷ 33,51 kW
 • R401A како разладен медиум
 • Ладење и греење
 • Санитарна топла вода (DHW)
 • Спирален компресор
 • Аксијален вентилатор
 • Плочест изменувач
 • Пумпен сет (додатно)
 • Резервоар за вода (додатно)
 • Мрежно работење (додатно)
 • Компатибилно со ModBus протокол (додатно)
 • Компатибилно со WMF системот (додатно)
 • Интернет поврзување (додатно)
 • Наменет за двоцевен систем

Технички карактеристики

Технички податоци – AERMEC ANK